Diễn đàn thanh niên châu Á AYF14 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Diễn đàn thanh niên châu Á AYF14 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

“Diễn đàn Thanh niên Châu Á lần thứ 14 - Asian Youth Forum 14” với chủ đề: “Phát triển đội ngũ lãnh đạo thế kỉ 21” do Tổ chức BOLT (Nhật Bản) và Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức.
Đọc thêm tại đây.

Các tin khác: