Thư mời tham gia và phối hợp tổ chức Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp