Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp đón và làm việc với Trường Đại học Queenland, Úc

Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp đón và làm việc với Trường Đại học Queenland, Úc

Sáng ngày 24/02/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng đã có buổi tiếp đón và làm việc với đoàn Trường Đại học Queensland, Úc do Giáo sư Trevor Grigg - Phó hiệu trưởng phụ trách về quốc tế và phát triển đã đến thăm và làm việc với Trường.

Xem thêm tại đây.
 

Các tin khác: