Nghiên cứu khoa học

Danh mục bài báo, báo cáo đăng trên các tạp chí, hội nghị, hội thảo - Giai đoạn 2010-2015

 
TT
Tên bài báo/báo cáo
Tác giả
Tên tạp chí, hội nghị , hội thảo
Năm 2010
1.      
 
Phan Văn Hoà
 - Phan Thị Thủy Tiên
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 36
2.      
 
Dương Quốc Cường
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 37
3.      
 
Dương Quốc Cường
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 38
4.      
 
Phan Văn Hoà
- Phan Thị Thuỷ Tiên
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 38
5.      
 
Nguyễn Thị Phương Thảo
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 38
6.      
 
Võ Thị Kim Anh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40
Quyển 3
7.      
 
Nguyễn Thị Hoàng Anh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40
Quyển 3
8.      
 
Nguyễn Hữu Bình
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40
Quyển 3
9.      
 
Nguyễn Đức Chỉnh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40
Quyển 3
10.   
 
Nguyễn Phước Vĩnh Cố
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40
Quyển 3
11.   
 
Dương Quốc Cường
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40
Quyển 3
12.   
 
Lê Viết Dũng
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40
Quyển 3
13.   
 
Lê Viết Dũng
- Lê Thị Ngọc Hà
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40
Quyển 3
14.   
 
Trần Quang Hải
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40
Quyển 3
15.   
 
Nguyễn Thị Hồng Hoa
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40
 Quyển 3
16.   
 
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40
Quyển 3
17.   
 
Phan Văn Hoà
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40
Quyển 3
18.   
 
Phan Văn Hòa – Phan Thị Thủy Tiên
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40
Quyển 3
19.   
 
Phan Văn Hòa
- Nguyễn Thị Tú Trinh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40
 Quyển 3
20.   
 
Ngũ Thiện Hùng
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40
Quyển 3
21.   
 
Huỳnh Ngọc Mai Kha
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40
Quyển 3
22.   
 
Trần Huy Khánh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40
Quyển 3
23.   
 
Lưu Quý Khương -
Nguyễn Thị Yến Hồng
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40
Quyển 3
24.   
 
Lưu Quý Khương -
Hoàng Xuân Quý
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40
Quyển 3
25.   
 
Trần Thị Kim Liên
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40
Quyển 3
26.   
 
Phạm Thị Tố Như
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40
 Quyển 3
27.   
 
Hồ Thị Kiều Oanh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40
Quyển 3
28.   
 
Trần Hữu Phúc
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40
Quyển 3
29.   
 
Đào Thị Thanh Phượng
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40 Quyển 3
30.   
 
Trần Thị Ngọc Sương
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40 Quyển 3
31.   
 
Nguyễn Thị Thanh Thanh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40 Quyển 3
32.   
 
Nguyễn Thái Trung
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40 Quyển 3
33.   
 
Nguyễn Ngọc Tuyền
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 40 Quyển 3
34.   
 
Nguyễn Quang Giao
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 41
35.   
 
 Võ Thị Kim Anh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 41
36.   
Dương Quốc Cường
37.   
Phan Văn Hoà,
 Phan Thị Thuỷ Tiên
Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11(181). Trang: 18-28
38.   
Dương Quốc Cường
Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Số: Tập 26, số 1. Trang: tr. 42-46
39.   
Lưu Quý Khương
40.   
Nguyễn Thị Hoàng Anh
41.   
Nguyễn Đức Hùng
42.   
Lưu Quý Khương,
Trương Thị Hoàng Liên
Thông báo Khoa học, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế. Số: 01. Trang: 85-94
43.   
Lưu Quý Khương, Võ Phúc Anh Vũ
Thông báo Khoa học, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế. Số: 01. Trang: 95-105
44.   
Võ Thanh Sơn Ca & Okim Kang
Annual Arizona TESOL conference, Phoenix, AZ
45.   
EFL collaborative opportunities in a Wiki environment
Nguyễn Văn Long
the 27th CALICO Annual Conference on Enhancing Language Learning: Research, Innovation, and Evaluation in CAL
Năm 2011
1.     
 
Lê Thị Giao Chi
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 45 Quyển 1
2.     
 
Nguyễn Phước Vĩnh Cố, Bùi Thị Kim Yến
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 45
Quyển 1
3.     
 
Lê Thị Giao Chi
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 45 Quyển 1
4.     
 
Lưu Quý Khương,
 Võ Thị Thanh Sương
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 45 Quyển 1
5.     
 
Nguyễn Thị Xuân Nhạn, Lưu Quý Khương
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 45 Quyển 1
6.     
 
Phan Văn Hòa,
Trương Minh Hoàng
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 46
7.     
 
Hồ Thị Kiều Oanh,
Lê Thị Lan Anh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 47
Quyển 1
8.     
 
 Lưu Quý Khương,
Lê Thị Phượng
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 48
9.     
 
Nguyễn Thị Kim Yến
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 49
10. 
Nguyen Duong Nguyen Trinh,
Nguyen Ngoc Nhat Minh
11. 
Hồ Thị Kiều Oanh
 Từ điển học và Bách Khoa Thư. Số: 3(11)/5-2011. Trang: 89-96
12. 
Ngũ Thiện Hùng
Ngôn ngữ & Đời sống, số 4(186) -2011. Số: số 4(186). Trang: 6-12
13. 
Nguyễn Minh Phương
14. 
Nguyễn Minh Phương
Tạp chí Non nước (Đà Nẵng). Số: 163. Trang: 72-76
15. 
Phan Văn Hòa,
Hồ Thị Quỳnh Thư
16. 
Phan Văn Hòa
17. 
Lưu Qúy Khương, Nguyễn Như Hà
18. 
Lưu Qúy Khương
19. 
Sức mạnh ẩn dụ trong ngôn bản: Những điều kỳ bí? 
Phan Văn Hòa
 
Diễn Ngôn – Tri Thức và Văn hóa
20. 
Nghiên cứu một số đặc điểm diễn ngôn trong tuyên bố sứ mệnh của trường Đại học Mỹ và Việt Nam (tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt)
 
 Lưu Quý Khương - Vũ Thị Hoài Vân
 
 
Diễn Ngôn – Tri Thức và Văn hóa
21. 
Dạy nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành tiếng Anh trong các lớp đông không đồng đều ở  trường CĐSP Kon Tum
 
Lưu Quý Khương - Nguyễn Thị Thu Hoài
 
Diễn Ngôn – Tri Thức và Văn hóa
22. 
Các yếu tố liên kết trong các bài giảng bằng tiếng Anh của tài liệu TOEFL iBT dưới góc độ phân tích diễn ngôn
 
Ngũ Thiện Hùng - Nguyễn Thị Vi Vi
 
Diễn Ngôn – Tri Thức và Văn hóa
23. 
Tìm hiểu hoạt động của ngôn ngữ báo chí trong mối quan hệ với quyền lực và xã hội dưới ánh sáng lý thuyết phân tích diễn ngôn phê phán
 
Nguyễn Thị Châu Hà
 
Diễn Ngôn – Tri Thức và Văn hóa
24. 
Dạng thức xưng hô và cấu trúc vô nhân xưng trong diễn ngôn khoa học
 
Nguyễn Phước Vĩnh Cố
 
Diễn Ngôn – Tri Thức và Văn hóa
25. 
Ẩn dụ ngữ pháp và hiện tượng chuyển đổi trong dịch thuật
 
Lê Thị Giao Chi
 
Diễn Ngôn – Tri Thức và Văn hóa
26. 
Nguyễn Văn Long
27. 
Nguyễn Văn Long
28. 
Hiện tượng đa ngôn ngữ trong đời sống đô thị Việt Nam thời hội nhập – khảo sát trường hợp các biểu hiện quảng cáo đa ngôn ngữ trên đường phố
Lê Viết Dũng – Đỗ Thị Như Hoa – Jessica Thompson
Ngữ học Toàn Quốc
29. 
Ngữ nghĩa – ngữ dụng của các tác tử tình thái nhận thức dưới góc độ lí thuyết quan yếu và lí thuyết tương tác lực
Ngũ Thiện Hùng
Ngữ học Toàn Quốc
30. 
Sân khấu hóa và việc giảng dạy môn phiên dịch
Lê Thị Giao Chi
Ngữ học Toàn Quốc
31. 
Một số đặc điểm ngôn ngữ của quảng cáo thuốc trong tiếng Anh và tiếng Việt
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa; Nguyễn Thị Hồng Minh
Ngữ học Toàn Quốc
32. 
Phân tích cấu trúc diễn ngôn thông báo tuyển dụng trên báo tiếng Anh và tiếng Việt
Lưu Quý Khương; Nguyễn Thị Phương Hồng
Ngữ học Toàn Quốc
33. 
Nghiên cứu vị trí và chiến lược đề xuất sữa chữa các yếu tố gây trở ngại hội thoại từ người nghe trong hội thoại tiếng Anh và tiếng Việt
Lưu Quý Khương; Nguyễn Thị Minh Hạnh
Ngữ học Toàn Quốc
34. 
Công cụ học văn cho sinh viên Anh ngữ
Trần Thị Kim Liên
Ngữ học Toàn Quốc
35. 
Phân tích kết cấu câu mệnh lệnh – phần đuôi trong tiếng Anh theo quan điểm kết học, nghĩa học và dụng học
Hồ Thị Kiều Oanh
Ngữ học Toàn Quốc
36. 
Phương pháp viết một đoạn văn và tóm tắt
Tăng Thị Thùy Trang
Ngữ học Toàn Quốc
37. 
Phát triển kỹ năng nói cho đối tượng người học lớn tuổi tại Khoa tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
Nguyễn Nữ Thùy Uyên
Ngữ học Toàn Quốc
38. 
Biểu tượng tràu cau trong văn hóa dân gian người Việt
Nguyễn Minh Phương
Ngữ học Toàn Quốc
39. 
Creating a theatrical production to enhance language learning
Võ Thanh Sơn Ca & CeAnn Myers
Annual Arizona TESOL conference, Phoenix, AZ
40. 
Võ Thanh Sơn Ca
Church, J., Staples, S., Wang, L., & Kang
Annual Peaks Interdisciplinary conference. Northern Arizona University, Flagstaff, AZ
41. 
Pronunciation errors and listeners’ judgments
Võ Thanh Sơn Ca
Annual TESOL Graduate Student Forum, New Orleans, LA
42. 
Võ Thanh Sơn Ca Kamid, N., Kim, Y., Muhammad, S., Nesterova, A., Sebolai, K., Uludag,  & Stoller, F. L
Annual Arizona TESOL conference, Phoenix, AZ
43. 
Nguyễn Văn Long, Phan Văn Hòa
he International Conference on Classroom-oriented research: Achievements and Challenges Poland
44. 
Nguyễn Văn Long
the 2nd Annual International Conference on TESOL on English for All -Vietnam
45. 
Báo cáo tổng kết 5 năm đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Văn Long
Hội nghị "Tổng kết 5 năm đào tạo theo học chế tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng"
46. 
An investigation into using of communication Technologies in learning English
 
 
Lê Tấn Thi
Báo cáo tại Hội nghị khoa học ở Hoa Kỳ do Học viện Institute tổ chức 
47. 
Responding To The Communicative Needs Of Esp Students Through Social Interaction Activities Outside The Classroom: A Suitable Teaching Method For Intercultural Communication
 
Nguyễn Thị Châu Hà
ĐH Tây Anh - English Language Symposium
 
Năm 2012
1.     
 
Trần Thị Lan Anh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 1(50)
2.     
 
 Tăng Thanh Mai
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 1(50)
3.     
 
 Nguyễn Minh Phương
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 1(50)
4.     
 
Trần Lê Nghi Trân
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 1(50)
5.     
 
Lưu Quý Khương,
 Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 2(51)
6.     
 
Phan Thị Yến
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 4(53)
7.     
 
Nguyễn Quang Giao
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 5(54)
8.     
 
Nguyễn Quang Giao
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 6(55)
9.     
 
Trần Thị Ngọc Sương
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 6(55)
10. 
 
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Ngà
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 6(55)
11. 
 
 
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 6(55)
12. 
 
Đào Thị Thanh Phượng
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 6(55)
13. 
 
Hồ Thị Kim Thoa
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 6(55)
14. 
 
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Hồng Minh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 7(56)
15. 
 
Trần Hữu Phúc
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 7(56)
16. 
 
Bùi Thị Kim Yến
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 8(57), Quyển 1
17. 
 
Nguyễn Thị Thanh Hương
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 8(57), Quyển 1
18. 
 
Đào Thị Thanh Phượng
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 8(57), Quyển 1
19. 
 
Nguyễn Hữu Tâm Thu,
Võ Hồ Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Tú
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 8(57), Quyển 2
20. 
 
Võ Thanh Sơn Ca,
Nguyễn Thị Quỳnh Giao
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 8(57), Quyển 2
21. 
 
Hồ Thị Ngân Diệp,
 Lê Ngọc Vĩnh San,
Trần Thị Quỳnh Thi
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 8(57), Quyển 2
22. 
 
Đặng Vinh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 9(58) Quyển 1
23. 
 
 
 
Nguyễn Văn Long
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 9(58) Quyển 1
24. 
 Nguyễn Thị Minh Thư,
Hồ Thị Kiều Oanh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 9(58) Quyển 1
25. 
Nguyễn Minh Phương
 
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 11(60) Quyển 1
26. 
Phan Thị Yến
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 11(60) Quyển 1
27. 
Trần Thị Lan Anh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 11(60) Quyển 1
28. 
Nguyễn Phước Vĩnh Cố,
 Lê Vũ
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 11(60) Quyển 2
29. 
Hà Nguyễn Bảo Tiên, Nguyễn Phước Vĩnh Cố
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 11(60) Quyển 2
30. 
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa,
Dang Thi Bich Huong
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 12(61) Quyển 1
31. 
Phan Van Hoa,
Nguyễn Văn Vui
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 12(61) Quyển 1
32. 
Nguyễn Văn Vui,
Phan Van Hoa
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 12(61) Quyển 1
33. 
Nguyễn Dương Nguyên Châu, 
Nguyễn Thị Phương Thảo
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 12(61) Quyển 3
34. 
Nguyễn Phước Vĩnh Cố,
 Lê Vũ
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 12(61) Quyển 3
35. 
Nguyễn Quang Giao, 
Nguyễn Ngọc Hòa
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 12(61) Quyển 3
36. 
Lê Thị Ngọc Hà
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 12(61) Quyển 3
37. 
Lưu Quý Khương
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 12(61) Quyển 3
38. 
Ứng dụng phương pháp Verbo-Tonal trong việc chỉnh lỗi phát âm các nguyên âm tiếng Pháp.
Nguyễn Hữu Tâm Thu
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 12(61) Quyển 3
39. 
Phát triển chương trình cử nhân tiếng Nhật tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng
Tăng Thanh Mai
Tạp chí KHCN – ĐHĐN Số 1(50).2012
40. 
Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ tín dụng ngân hàng dài hạn của các doanh nghiệp ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Lê Phương Dung – Nguyễn Thị Nam Thanh
Tạp chí phát triển kinh tế - Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
41. 
Hồ Thị Kiều Oanh
42. 
Hồ Thị Kiều Oanh
43. 
Nghề chế biến hải sản trong dấu ấn văn hóa Đà Nẵng từ giữa thế kỷ XVI đến nửa đầu thế kỷ XX
Nguyễn Minh Phương
Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 4(198). Trang: 15-23
44. 
Nguyen Ngoc Nhat Minh
45. 
Lưu Quý Khương,
Nguyễn Thị Minh Hạnh.
Ngữ học toàn quốc 2011. Trang: 377-384.
46. 
Lưu Qúy Khương,
Trần Thị Minh Giang
47. 
Lưu Qúy Khương, Nguyễn Thị Thu Hoài
48. 
Lưu Qúy Khương, Nguyễn Thị Thanh Nga
49. 
Lưu Qúy Khương,
Vũ Thị Hoài Vân
50. 
Lưu Quý Khương, Nguyễn Thị Phương Hồng
Ngữ học toàn quốc 2011. Trang: 348-353
51. 
Trần Thị Lan Anh
52. 
Nguyễn Thị Kim Yến
Tạp chí Quản lý Giáo dục. Số: 38, 07-2012. Trang: 60 đến 64
53. 
Phan Văn Hòa
54. 
Dương Quốc Cường
Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. Số: 7(201) - 2012. Trang: 23-27.
55. 
Lê Thị Kim Oanh
Viện phát triển kinh tế-xã hội Đà Nẵng. Số: 34/2012. Trang: 23~28
56. 
Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ vay ngắn hạn ngân hàng
Nguyễn Thị Nam Thanh
Tạp chí khoa học - Đại học Trà Vinh
57. 
Linguistic knowledge for test takers of toefl ibt in reading and listening tests   
Ngũ Thiện Hùng
SEMEO
58. 
A study of difficulties faced by efl teachers in teaching listening at high schools in Nghe An province, Vietnam
Lưu Quý Khương
SEMEO
59. 
A corpus-based analysis of mitigation markers combined with deontic must in british and american ambassadorial speeches 
Trần Hữu Phúc
SEMEO
60. 
  Politeness strategies for maintaining english and vietnamese conversations
 
Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Đặng Thị Chung Thủy
SEMEO
61. 
Using role-play simulation in teaching interpreting for English major undergraduates 
Lê Thị Giao Chi
SEMEO
62. 
Translation criticism as a useful tool in enhancing critical thinking
Nguyễn Thị Thu Hướng
SEMEO
63. 
 Classroom –based assessment in teaching English  in the context of Vietnam
  
Huỳnh Ngọc Mai Kha -
SEMEO
64. 
Motivation and attitude of tertiary students learning efl in Vietnam: a case study of Danang University
Hồ Vũ Khuê Ngọc
SEMEO
65. 
A discourse analysis of stock market news in English and Vietnamese
Lưu Quý Khương -  
Trần Nguyễn Hoàng Trang 
SEMEO
66. 
Using recording technique for error correction in teaching speaking skill for first-year students at college of foreign languages, university of danang
 
Nguyễn Ngọc Nhật Minh
 
67. 
Nguyễn Thị Giao & Võ Thanh Sơn Ca
Third International Conference on TESOL“English Learning: A Focus on English Use”
68. 
Võ Thanh Sơn Ca
Australian Council of TESOL Associations International TESOL Conference, Cairns, Australia
69. 
Nguyễn Văn Long
the 3rd Annual International Conference on Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) "English Learning: A Focus on English Use"
70. 
Computer-supported collaborative learning: What research tells us?
Nguyễn Văn Long
the 11th AsiaCALL "Visionary CALL Paradigms for the "Asian Century"
71. 
Các kết quả thu được và những tác động của đợt đào tạo ngắn hạn tại Úc đến cá nhân và đơn vị
Trương Thị Ánh Tuyết
Kỷ Yếu Hội Nghị Sơ Kết Chương Trình TRIG Đại Học Đà Nẵng
72. 
Formation de la communication et de l'information: de la demande de la societe a l'elaboration du programme de formation
Đào Thị Thanh Phượng
Journee scientifique a Bangkok
Năm 2013
1.     
Le Thi Giao Chi
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 2(63) Quyển 2
2.     
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 2(63) Quyển 2
3.     
Huynh Ngoc Mai Kha
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 2(63) Quyển 2
4.     
Lưu Quý Khương,
Phung Nguyen Quynh Nga
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 2(63) Quyển 2
5.     
Nguyen Thi My Phuong, Dang Thi Chung Thuy
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 2(63) Quyển 2
6.     
Tran Nguyen Hoang Trang-
 Lưu Quý Khương
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 2(63) Quyển 2
7.     
Đặng Vinh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 4(65)
8.     
Trần Hữu Phúc
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 6(67)
9.     
Võ Thị Hoàng Yến, 
Võ Thanh Sơn Ca
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 6(67)
10. 
Hồ Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngọc Chinh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 6(67)
11. 
Nguyễn Văn Long
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 7(68)
12. 
Nguyễn Ngọc Nhật Minh, Hồ Thị Minh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 7(68)
13. 
Đào Thị Thanh Phượng
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 7(68)
14. 
Đánh giá nhu cầu trong xây dựng chương trình đào tạo tiếng Nhật tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Tăng Thanh Mai
Tạp chí KHCN – ĐHĐN Số 2[63] 2013
15. 
Tăng Thanh Mai
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 7(68)
16. 
Hồ Vũ Khuê Ngọc, 
Nguyễn Ái Ngân
 
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 7(68)
17. 
 Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 7(68)
18. 
Lê Tấn Thi
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 7(68)
19. 
Nguyễn ThAnh Liêm, 
Nguyễn Văn Long
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 7(68)
20. 
Lưu Quý Khương,
 Nguyễn Tố Quyên
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 9(70)
21. 
Đặng Vinh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 9(70)
22. 
Vai trò cú pháp của Gia tố tiếng Anh trong Dịch thuật Anh - Việt
Lê Tấn Thi
Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 7 (68) 2013
23. 
Để viết phần tóm tắt của bài báo khoa học bằng tiếng Anh
Nguyễn Phước Vĩnh Cố
Tạp chí KHCN ĐH Đà Nẵng
24. 
Basic features of conceptual metaphor in the cognitive linguistic view
Trần Thị Thùy Oanh
Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
số tháng 2
 
25. 
Nguyễn Minh Phương
26. 
Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Sau đại học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế lần thứ Nhất. Số: 01. Trang: 361-367.
Nguyễn Minh Phương
27. 
Ngữ học toàn quốc 2013. Trang: 719 - 729.
Lưu Quý Khương,
Võ Lê Thanh Huyền
28. 
Từ điển học & Bách khoa thư. Số: 3 (23). Trang: 47-52.
Lưu Qúy Khương,
 Võ Ngọc Ánh
29. 
Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 3 (209). Trang: 20 - 27
Lưu Qúy Khương
Trần Thị Minh Giang
30. 
Tạp chí Khoa học trường Đại học Quy Nhơn
Dương Thị Thùy Nhi
31. 
Tạp chí Tự điển học và Bách Khoa Thư. Số: 2(22) 3.2013. Trang: 74-82
Hồ Thị Kiều Oanh
32. 
Lessons learned from running an online TESOL program
 
 
 Glocall
  Võ Thanh Sơn Ca
33. 
Poetry, blogs and academic articles: Why not?
 Glocall
  Vĩnh Cố Nguyễn Phước & Vũ Lê    
34. 
Speech analyzer and the acoustic evidence for teaching English pronunciation --
 Glocall
Ngũ Thiện Hùng
35. 
Applying the method of corpus-based analysis to analysing English discourse -
-
 Glocall
Trần Hữu Phúc
36. 
The sociotechnical affordances of computer- mediated communication: A Vietnamese context --
 Glocall
Phan Văn Hòa, Nguyễn Văn Long
37. 
Creating interactive exercises with a
combination of Hot Potatoes and MS Word --
 Glocall
Hồ Quảng Hà
38. 
Using DynEd to improve English proficiency for Vietnamese teachers of English at primary school --
 
 Glocall
Phạm Thị Tố Như
39. 
Using "American Master" program in learning communicative skills in
daily situations --
 Glocall
Trần Thị Ngọc Phương, Nguyễn Hồ Trọng Nguyên
40. 
Software for statement analysis research: A study on linguistic cues to deception --
 Glocall
Nguyễn Thị Như Quỳnh, Trần Quang Hải
41. 
Actes du séminaire des jeunes chercheurs a Vung Tau
Đào Thị Thanh Phượng
42. 
Korea TESOL International Conference “From Practice to Theory: The Road Less Travelled”
Võ Thanh Sơn Ca
43. 
Research Seminar for Young Teachers of English
Võ Thanh Sơn Ca
44. 
[Review of the book Intercultural communication: A critical introduction, by I. Piller].
Language in Society, 42(2), 223-224
Hồ Sĩ Thắng Kiệt
45. 
 
 
 
Năm 2014
1.   
Lê Thị Giao Chi
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 2(75)
2.   
Lê Thị Bích Hạnh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 2(75)
3.   
Phan Văn Hòa, 
Nguyễn Thị Hương Ly
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 2(75)
4.   
Lưu Quý Khương, 
Ngô Thị Hiền Trang
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 2(75)
5.   
Trần Thị ThAnh Phúc, Lưu Quý Khương
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 2(75)
6.   
Trần Gia Nguyên Thy
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 2(75)
7.   
Nguyễn Thị Thu Trang
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 2(75)
8.   
Những yêu cầu mới của người giảng viên trong giai đoạn hiện nay
Tăng Thanh Mai
Tạp chí KHCN Số 8 (81).2014
9.   
Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Tăng Thanh Mai
Tạp chí KHCN Số 10 (83).2014
10.   
Nguyễn Dương Nguyên Trinh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 2(75)
11.   
 
Nghiên cứu các đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ dụng của hai tính từ tiếng Pháp “BON” “BIEN”
Nguyễn Thị Thu Thủy
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 2(75)
12.   
Chuyển mã giữa tiếng Việt và tiếng Anh như một công cụ giao tiếp ở nơi làm việc
 
 
 
Lưu Quý Khương; Trần Thị Thanh Phúc
Ngôn ngữ & Đời sống; Số: 7 (225)
13.   
Chiến lược học tập ngôn ngữ của sinh viên Đại học Đà Nẵng học tiếng Pháp như là ngoại ngữ
Nguyễn Hữu Bình
Tạp chí KHCN – ĐHĐN 8(81).2014
14.   
Phân tích dấu hiệu tình thái biểu hiện chiến lược lịch sựdương tính dựa trên khối liệu ngôn bản tiếng Anh.
Trần Hữu Phúc
Tạp chí KHCN – ĐHĐN
15.   
Phân tích lời rào đón dựa trên khối liệu phát biểu của đại sứ Anh - Mỹ
Trần Hữu Phúc
Tạp chí KHCN – ĐHĐN
16.   
Tác dụng của phần mềm Dyned đối với sinh viên năm 1 và 2 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
 
 
 
 
Nguyễn Văn Long, Phạm Thị Tố Như
 Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Nội
17.   
Tác động của tiếng Anh đến sự phát triển kinh tế và chiến lược nâng cao trình độ tiếng Anh của Việt Nam
 
 
 
PGS. TS. Phan Văn Hòa & ThS. Phan Hoàng Long
Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống; 
18.   
Nguyễn Ngọc Chinh, Trần Thị Nguyệt, Nguyễn Ngọc Nhật Minh
Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 2(220)2014. Trang: 15-19
19.   
Thái độ sinh viên không chuyên ngữ trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng về các bài kiểm tra kết thúc học phần Anh Văn
Đinh Thanh Liêm
Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng số 4(77).2014
20.   
Implementing intercultural language learning: A new challenge for foreign language teaching in Vietnam.
Hồ Sỹ Thắng Kiệt
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 6(79),
21.   
Nguyễn Văn Long
Paper presented at the Conference on Mobile learning: Translating theory into practice
22.   
Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Tuyên
The Conference on English language testing and assessment for school-age learners – Hue - VN
23.   
Presentations: Applying the cognitive linguistic view of metaphor on innovating the teaching of english for Vietnamese learners
Trần thị Thùy Oanh
Proceeding of the 7th International Conference on Educational Reform 2014
24.   
[Review of the book Researching cultures of learning: International perspectives on language learning and education, by M. Cortazzi and L. Jin].
Hồ Sỹ Thắng Kiệt
Language in Society, 43(4), 482-483.
Năm 2015
 1.  
Những khó khăn của sinh viên Khoa tiếng Trung khi học kết cấu động tân động từ li hợp
Ngô Thị Lưu Hải
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 2(87).2015
 1.  
Sử dụng bảng tiêu chí đánh giá độ mạch lạc cho kĩ năng viết bài văn tranh luận của sinh viên Khoa Anh, trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Ngọc Nhật Minh,
Đoàn Ngọc Thảo Chi
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 2(87).2015
 1.  
Khảo sát ẩn dụ ý niệm cấu trúc của mùa xuân trong thơ tiếng Anh và tiếng Việt
Lưu Quý Khương
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 2(87).2015
 1.  
Sử dung E-learning như một công cụ hổ trợ phát triển kỹ năng viết ở Khoa tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
Võ Thị Kim Anh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 4(89).2015
 1.  
Khảo sát hiệu quả sử dụng kĩ năng dự đoán đáp án khi làm bài nghe dạng điền vào chỗ trống
Nguyễn Ngọc Nhật Minh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 4(89).2015
 1.  
Giảng dạy bằng tiếng anh các học phần chuyên ngành Quốc tế học tại Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 4(89).2015
 1.  
Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ ở trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng gắn với sự phát triển ngành Du lịch - Dịch vụ tại Đà Nẵng
Phan Thị Yến
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 4(89).2015
 1.  
Một số cách tiếp cận tương đương dịch thuật
Lê Thị Giao Chi
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 4(89).2015
 1.  
Khảo sát thực trạng quản lý một số hoạt động Hợp tác Quốc tế tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Lưu Quý Khương
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 4(89).2015
 1.  
Hoạt động của các Tổ chức Phi Chính phủ Hoa Kỳ trong lĩnh vực Y tế tại Đà Nẵng giai đoạn 2001-2011
Lê Thị Phương Loan
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 6(91).2015
 1.  
Ý nghĩa ẩn dụ của các danh hóa -ATION trong các văn bản hành chính tiếng Anh
Lê Thị Giao Chi
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 6(91).2015
 1.  
So sánh về việc sử dụng các từ ‘yesterday,’ ‘today,’ và ‘tomorrow’ trong các bản tin tiếng Anh được viết bởi người Việt và người bản xứ
Nguyễn Hà Trúc Giang
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 6(91).2015
 1.  
Khảo sát tính liên kết trong quảng cáo về chăm sóc sức khỏe trên đài truyền hình Mỹ
Lưu Quý Khương
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 6(91).2015
 1.  
So sánh đối chiếu ẩn dụ tri nhận biểu thị khái niệm Chiến tranh và Hòa bìnhtrong nhạc phản chiến Anh – Việt
Đinh Thị Minh Hiền
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 6(91).2015
 1.  
Các đặc điểm ngôn ngữ của văn bản tuyên bố trách nhiệm trong tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Thanh
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 6(91).2015
 1.  
Quan điểm và đánh giá của người học tiếng Anh về phương pháp kịch trong việc phát triển năng lực giao tiếp liên văn hóa
Hồ Sĩ Thắng Kiệt
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 8(93).2015
 1.  
Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm về "rain"/ "mưa", "sunshine"/ "nắng" trong các ca khúc tiếng Anh và tiếng Việt ở thế kỷ 20
Hồ Thị Kiều Oanh,
Nguyễn Thị Khánh Ly
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 8(93).2015
 1.  
Khảo sát cách nắm bắt và vận dụng các thể của động từ gốc Hán trong tiếng Nhật của sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Phạm Thị Thanh Thảo
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 8(93).2015
 1.  
Phát triển chương trình đào tạo Cử nhân ngoại ngữ của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Lê Minh Hiệp
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số 10(95).2015
 1.  
Chuyển ngữ và kiểm định thang đo quan niệm học ngôn ngữ ở đối tượng người Việt học tiếng Pháp 
Nguyễn  Hữu Bình
Tạp chí KHCN – ĐHĐN số Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống - 2015
 1.  
Tăng cường khả năng ứng khẩu trong việc dạy kỹ năng nói cho người học tiếng Anh 
Nguyễn Bích Diệu
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống - 2015
 1.  
01 bài báo
Dương Quỳnh Nga
Tạp chí khoa học Trưởng Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
 1.  
Thực trạng sử dụng một số trang mạng phổ biến trong việc tự học  tiếng Anh của sinh viên năm thứ  ba tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Hồ Thị Kiều Oanh
 Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống - 2015
 1.  
Phân tích diễn ngôn đặc trưng cú pháp và từ vựng của phần mở đầu luận văn Thạc sĩ ngành ngôn ngữ Anh tại Việt Nam và Úc
Trần Thị Ngọc Phương
Tạp chị KHCN Đại học Đồng Tháp
 1.  
Đặc điểm ngôn ngữ của văn bản quảng cáo du lịch tiếng pháp
Nguyễn Thị Thu Trang
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015
 1.  
 Nghiên cứu định ngữ tiếng Việt dưới góc độ loaị hình trật tự từ học và lý luận định hướng ngữ nghĩa 
Nguyễn Thị Minh Trang
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015
 1.  
Giảng dạy tiếng Anh trong thời đại truyền thông số: Góc nhìn của ngôn ngữ xã hội học
Nguyễn Văn Long
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015
 1.  
Phân tích diễn ngôn tiếng Anh: Hướng tiếp cận khối liệu
Trần Hữu Phúc
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015
 1.  
Bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ cho giáo viên các cấp – Thực trạng và giải pháp
Phạm Thị Tố Như
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015
 1.  
Về hiện tượng ẩn dụ ngữ pháp trong tiếng Anh và tiếng Việt
Lê Thị Giao Chi
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015
 1.  
Khảo sát đặc trưng ngôn ngữ của các động từ ghép gồm hai động từ đơn chỉ hành động trong tiếng Việt và tương đương trong tiếng Anh
Lưu Qúy Khương, Ngô Thị Hiền Trang
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015
 1.  
Khảo sát về tính ứng dụng của phương pháp đọc theo văn bản thu âm cấp độ B1 trong việc hỗ trợ học luyện âm cho sinh viên năm một của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà  Nẵng
Nguyễn Dương Nguyên Trinh
Võ Lê Đình Văn
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015
 1.  
Vai trò chỉ tố tình thái nhận thức với các chiến lược lịch sự âm tính trong giao tiếp đối thoại Anh – Việt
Ngũ Thiện Hùng
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015
 1.  
Đặc điểm ngôn ngữ của văn bản quảng cáo du lịch tiếng Pháp
Nguyễn Thị Thu Trang
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015
 1.  
Khảo sát đặc trưng cú pháp và từ vựng của diễn ngôn phần mở đầu luận văn thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh thực hiện tại Việt Nam và Úc
Trần Thị Ngọc Phương
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015
 1.  
Ân dụ về người phụ nữ trong truyện Kiều của Nguyễn Du đối chiếu với bản dịch của Mechael Counsell
Huỳnh Ngọc Mai Kha
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015
 1.  
Nghiên cứu đặc điểm ngữ dụng của phóng đại trong một số tác phẩm văn học của Pháp và Việt
Nguyễn Thị Thu Thủy
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015
 1.  
Vai trò của thiên nhiên trong sự hình thành ngôn ngữ Nhật Bản
Lê Thị Kim Oanh
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015
 1.  
Ngôn ngữ cử chỉ của người dạy trong lớp học ngoai ngữ, nghiên cứu trường hợp các giáo viên Khoa tiếng Pháp trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Trần Gia Nguyên Thy
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015
 1.  
Những lỗi thường gặp trong các bài tập dịch viết của sinh viên Khoa tiếng Pháp trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Thái Trung
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015
 1.  
Nghiên cứu hiện tượng mất và được trong bản dịch tiếng Anh của những ẩn dụ trị nhận thể hiện cái tôi trong những ca khúc của Trịnh Công Sơn 
Đinh Thị Minh Hiền
ThS. Nguyễn Trần Ái Duy
Lê Thị Oanh
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015
 1.  
Vai trò của ngữ liệu thật trong việc nâng cao năng lực giao tiếp ngoại ngữ
TS. Đào Thị Thanh Phượng
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015
 1.  
Nghiên cứu cơ sở lý luận tri nhận về thành ngữ chỉ các giác quan của các con người trong tiếng Anh và tiếng Việt từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận
 ThS. Trần Thị Thùy Oanh
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015
 1.  
Một vài ý kiến về ngôn ngữ Quảng cáo trên truyền hình Việt Nam
PGS.TS. Dương Quốc Cường
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015
 1.  
Nghệ thuật sử dụng các nghĩa phái sinh của tính từ để tăng tính hình tượng và biểu cảm trong tiểu thuyết “Chiến tranh và hòa bình” của L. Tôlxtôi
Nguyễn Thị Hoàng Anh Dương Quốc Cường
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015
 1.  
Một số đặc điểm diễn ngôn của truyện cổ tích tiếng Anh và tiếng Việt
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Trần Thị Hoa
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015
 1.  
So sánh đối chiếu bổ ngữ giữa tiếng Hán và tiếng Việt
Nguyễn Thị Minh Trang
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015
 1.  
Applying technology-enabled active learning models in flexible learning environments for EFL students
Nguyễn Thị Thanh Thanh
 
TESOL
 1.  
Using online resources to improve students’ collaborative and independent learning skills
Võ Thị Thùy Trang
 
TESOL
 1.  
Proposing measures to enhance teaching through English the international studies subjects at the Department of International Studies, UFLS-UD
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
 
TESOL
 1.  
Teaching ‘communication and culture’ section in the pilot English Textbook ‘Tieng Anh 10’ at some upper secondary schooks in DN
Lưu Quý Khương
 
TESOL
 1.  
Project-based learning in English Language Teaching: A realistic approach
Lê Thị Giao Chi
 
TESOL
 1.  
Implementing interculturalism in EFL classes at the university level in Vietnam
Đinh Thị Minh Hiền
TESOL
 1.  
 “Jigsaw in Speaking”- An alternative technique in big EFL classes
 
Vũ Thị Châu Sa
TESOL
 1.  
Mô hình khảo thí ngoại ngữ trực tuyến do trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng xây dựng và thí điểm
Huỳnh Ngọc Mai Kha
XD và thí điểm triển khai Bài kiểm tra xếp lớp trực tuyến cho SV không chuyên ngữ
 1.  
  An investigation into online English language assessment tests by UFLS and suggestions for the design and deployment of online placement tests for non-English major students
Phạm Thị Thu Hương
XD và thí điểm triển khai Bài kiểm tra xếp lớp trực tuyến cho SV không chuyên ngữ
 1.  
 Một số khuyến cáo và công cụ xây dựng đề thi trắc nghiệm khách quan trực tuyến
Nguyễn Hữu Bình
XD và thí điểm triển khai Bài kiểm tra xếp lớp trực tuyến cho SV không chuyên ngữ
 1.  
Tham khảo cấu trúc đề thi đọc hiểu của bài thi KET (Key English Test) để áp dụng cho bài thi xếp lớp trực tuyến cho sinh viên không chuyên ngữ tại các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng
Trần Vũ Mai Yên, Lê Văn Bá
XD và thí điểm triển khai Bài kiểm tra xếp lớp trực tuyến cho SV không chuyên ngữ
 1.  
  Tăng cường kiểm tra đánh giá kỹ năng nghe hiểu: Một biện pháp định hướng phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh
Nguyễn Văn Tuyên & Phạm Thị Thu Hương
XD và thí điểm triển khai Bài kiểm tra xếp lớp trực tuyến cho SV không chuyên ngữ
 1.  
 Tính khả dụng của hệ thống quản lý học tập Moodle trong khảo thí trực tuyến đối với khảo sát năng lực ngôn ngữ Anh
ThS. Phạm Thị Tố Như & ThS. Nguyễn Thị Lan Hường
XD và thí điểm triển khai Bài kiểm tra xếp lớp trực tuyến cho SV không chuyên ngữ
 1.  
Tăng cường quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tiếng Anh cho sinh viên
Trần Thị Thùy Oanh
 
Tích hợp Ứng dụng CNTT và Truyền thông vào XD và phát triển đề cương môn học trong chương tình đào tạo
 1.  
VietCALL Report 2013-2015
Nguyễn Văn Long
Tích hợp Ứng dụng CNTT và Truyền thông vào XD và phát triển đề cương môn học trong chương tình đào tạo
 1.  
Applying technology - Enabled active learning models in flexible learning environments for EFL students
Nguyễn Thị Thanh Thanh
Tích hợp Ứng dụng CNTT và Truyền thông vào XD và phát triển đề cương môn học trong chương tình đào tạo
 1.  
Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược (flipped classroom) trong giảng dạy tiếng Anh nâng cao
Hồ Quảng Hà
Tích hợp Ứng dụng CNTT và Truyền thông vào XD và phát triển đề cương môn học trong chương tình đào tạo
 1.  
Khảo sát việc chấp nhận ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập của sinh viên học tiếng Pháp như là một ngoại ngữ
Nguyễn Hữu Bình
Tích hợp Ứng dụng CNTT và Truyền thông vào XD và phát triển đề cương môn học trong chương tình đào tạo
 1.  
 Tăng cường kỹ năng Nghe trong khi học môn ngoại ngữ cho sinh viên Đại học Đà Nẵng dựa trên hệ thống LMS Moodle Trường Đại học Ngoại ngữ
Huỳnh Thị Hoài
Tích hợp Ứng dụng CNTT và Truyền thông vào XD và phát triển đề cương môn học trong chương tình đào tạo
 1.  
Sử dụng các chức năng của E-learning để tăng cường hiệu quả học tập mang tính hợp tác cho sinh viên tiếng Anh tại Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
Võ Thị Kim Anh
 
Tích hợp Ứng dụng CNTT và Truyền thông vào XD và phát triển đề cương môn học trong chương tình đào tạo
 1.  
Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng đề cương môn học mang tính tương tác cho các học phần chuyên ngành Quốc tế học
Tăng Duệ Âu
 
Tích hợp Ứng dụng CNTT và Truyền thông vào XD và phát triển đề cương môn học trong chương tình đào tạo
 1.  
Sử dụng Wiki làm công cụ hỗ trợ việc xây dựng và phát triển Đề cương học phần “kỹ năng học đại học” cho sinh viên năm Nhất tại Khoa tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN
Nguyễn Đoàn Thảo Chi
 
Tích hợp Ứng dụng CNTT và Truyền thông vào XD và phát triển đề cương môn học trong chương tình đào tạo
 1.  
 Ứng dụng công nghệ thông tin trong khảo thí tiếng Anh trực tuyến tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng - Khó khăn và giải pháp
Phạm Thị Tố Như
 
Tích hợp Ứng dụng CNTT và Truyền thông vào XD và phát triển đề cương môn học trong chương tình đào tạo
 1.  
Đề xuất việc sử dụng VirtualX để tổ chức kỳ thi xếp lớp trực tuyến
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
XD và thí điểm triển khai Bài kiểm tra xếp lớp trực tuyến cho SV không chuyên ngữ
 1.  
Book Reviews
Book review of Major, C. R. (2014) Foreign Accent: The Ontogeny and Phylogeny of Second Language Phonology. 
 
Võ Thanh Sơn Ca
International Journal of Applied Linguistics
 
 1.  
Book review of Derwing, M. T., & Munro, J. M. (2015). Pronunciation fundamentals: Evidence-based perspectives for L2 teaching and research. Philadelphia, PA : John Benjamins Publishing Company. 208 pages. ISBN 978-9027213273.
 
Võ Thanh Sơn Ca
The Pronunciation in Second Language Learning and Teaching Proceedings
 1.  
Nguyễn Văn Long
Hội thảo tập huấn về giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh các cấp và các trình độ đào tạo