Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp đón và làm việc với Trường Đại học Queenland, Úc

Updated : 2016/04/22

Sáng ngày 24/02/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng đã có buổi tiếp đón và làm việc với đoàn Trường Đại học Queensland, Úc do Giáo sư Trevor Grigg - Phó hiệu trưởng phụ trách về quốc tế và phát triển đã đến thăm và làm việc với Trường.

Xem thêm tại đây.
 

Các tin khác: